RMCH 2018 – Start nr. 81 – Toni Hansen / Per Brodersen

RMCH 2018 – Start nr. 124 – Henrik Møller-Nielsen / Martin Møller-Nielsen

RMCH 2018 – START NR. 128 – HENRIK Bjerregaard / Kristian Flensbak Jørgensen

RMCH 2018 – START NR. 129 – Søren Bunk / Jakob Knudsen

RMCH 2018 – START NR. 180 – Per Vilslev / Erik Andersen

RMCH 2018 – START NR. 259 – Lars Hindsgaul / Arne Pagh

RMCH 2018 – START NR. 272 – Kenneth Kruse Simonsen / Otto Kristensen