De land knives nat er i alt 119 km, hvoraf 33,6 km er sekundetaper.
På de lange knives nat er RMCH mange gange blevet afgjort, da de to sekundetaper ubetinget er løbets mest krævende.
Det er ofte, på grund af dårligt føre, mange sving og store stigninger, vanskeligt at holde den krævede gennemsnitshastighed i nattetimerne.