Som tidligere år, har de danske RMCH deltagere lavet deres eget materiale at køre Rally Monte Carlo Historique efter.
Flere hold har, uafhængigt at hinanden, været i Frankrig for at opmåle hele løbet, samt for at kontrollere det opmålte.
Resultatet er rutebogsmateriale bestående af 5 rutebøger (en for hver dag), 1 kortbog med kort over ruten, med indtegnede symboler for tidskontroller, start og mål på specialetaperne, samt de servicepunkter det er mest formålstjenligt at benytte, og endelig en fotobog med foto af start og mål på hver af de 15 specialstrækninger, samt foto’s over særligt vanskelige passager.
Den danske rutebog benyttes, ud over de danske hold, af et stort antal deltagere fra 14 lande worldwide, bl.a. USA, Rusland og Japan.
I går samlede og pakkede vil materialet, så det er klar til udlevering ved starten i de respektive startbyer.

TIL FORSIDEN HER